Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · 2019 Track Senior Night